HEEMPARK “DE BLEKERT”

Een verzameling Meijerijse landschapselementen

Op 11 december 1989 plantte burgemeester Scholten officieel de eerste boom van dit heempark, toen 0,75 ha groot.

Er werden negen kleine landschapselementen aangelegd, die een bedreigde status kennen in het landschap van de Meierij: o.a. een droog hooiland, een stukje beemd, een griend, een elzenbroekbos, een eikenberkenbos, een houtwal en een poel. In het park staat een watermolen om de waterstand van het slotenstelsel en de poel op peil te houden. In het heempark komen bijzondere planten voor, die je in het buitengebied slechts zelden op je wandeling tegenkomt. Dit heeft te maken met het aangepaste onderhoud wat in het heempark plaatsvindt; hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor planten en dieren.

 

Begin 1997 werd het heempark met 1 ha uitgebreid. In een aangrenzend braakliggend grasland werd een waterpartij gegraven en met de vrijgekomen schrale grond een glooiend talud voor een (Schijndels) duin opgeworpen. Inmiddels heeft zich daar een typische vegetatie ontwikkeld: de zeldzame moeraswespenorchis en rietorchis groeien er volop, en er heeft zich ook o.a. echte sleutelbloem, wilde marjolein en trilgras gevestigd.

Sinds half 1998 staat er een blokhut; een zeer fraai natuurlijk uitziend onderkomen met een vegetatiedak. Dankzij deze blokhut kunnen de educatieve activiteiten nu ook binnen plaatsvinden. In de blokhut staan diverse gereedschappen die herinneren aan een ambachtelijk verleden, o.a. een zgn. schilijzer of streup, bestemd voor het schillen van wilgentenen. Vandaar de naam ‘Blekert’: plek waar geblekt (geschild) wordt (spreek uit: Blèkkert). Hiermee profileert het heempark zich als een plek waar cultuurhistorie (de Schijndelse ambachten) en natuur elkaar ontmoeten.