Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Takkenril

Grote delen van het heempark worden omzoomd met deze “ecologische erfafscheiding”.

De ruggengraat wordt gevormd door palen of bestaande bomen en struiken, waarbij het snoeiafval opeen wordt gepakt in de ruimte tussen de verticale staanders. Op deze manier creëer je niet alleen een effectieve afscheiding van het terrein, maar bewijs je ook veel kleine zoogdieren een dienst met deze extra huisvesting.

Dieren als de wezel, bunzing, en hermelijn vinden hier volop gelegenheid om een schuilplaats te vinden, en om er hun kostje bij elkaar te scharrelen.

Daarnaast zijn veel vogels aangewezen op deze voor rovers moeilijk toegankelijke “snoeihagen”; soorten als het winterkoninkje, roodborst en heggemus broeden graag in de takkenril. En niet te vergeten: de kamsalamander profiteert van het composteer-effect van het rottende hout, onderin de takkenril.

Het rottingsproces zorgt voor vorstvrije plekjes, ideaal om als salamander je winterslaap te houden.

Vleermuizen telling

dinsdag 7 februari 2017 - 10:22

We hebben vorige week de jaarlijkse telling gehad in de vleermuizenkelder; en hebben grootoren aangetroffen in winterslaap, een mooi resultaat! In de bijlage een close-up van een mooie grootoorvleermuis, in de derde kamer van de kelder… Lees verder

Vleermuizen in de kelder!

zaterdag 9 april 2016 - 9:49

Er zijn weer een paar nieuwe foto's van de "grootoor" vleermuis in de kelder. Door het gebruik van grove stenen en voegen kunnen ze zich hier goed in terugtrekken. Lees verder

Cursus vleermuizengids

zaterdag 12 maart 2016 - 22:02

Cursus vleermuizengids in De Blekert ... Lees verder

Heempark De Blekert 25 jaar!

maandag 6 april 2015 - 21:42

... Lees verder

Vleermuis in winterslaap

vrijdag 13 februari 2015 - 19:56

Weer een leuke verassing in onze vleermuizenkelder. Afgelopen maandag 9-2 is de jaarlijkse telling in de kelder door een vleermuizenexpert geweest. Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen. Er zitten er minimaal twee. Eén in de pas aangebrachte betonblokken en één in een voeg (zie Foto).   Lees verder