Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Salamanderpoel

Aan de rand van het stukje beemd ligt de salamanderpoel, aangelegd om het de kamsalamander zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Het heempark ligt midden in salamandergebied, en dat maakte het wel erg logisch om een poel te graven. Het talud is op de noordkant flauw oplopend richting de beemd, waardoor de zon er vroeg in het jaar al lekker haar opwarmend werk kan doen. Dat is ook de plek waar in ondiep water de mannetjes actief zijn, op zoek naar een mogelijke partner.

Vanaf eind februari tot eind mei kun je hier baltsende kamsalamanders bezig zien. En als het water langzaam gaat zakken richting de zomer, kun je heel goed de pas geboren larven observeren: nèt onder de oppervlakte, alsof ze aan het zonnen zijn.

Het heempark is een belangrijk voortplantingsgebied van de kamsalamander, en vormt samen met de aangrenzende terreinen een ecologische verbindingszone.

Vleermuizen telling

dinsdag 7 februari 2017 - 10:22

We hebben vorige week de jaarlijkse telling gehad in de vleermuizenkelder; en hebben grootoren aangetroffen in winterslaap, een mooi resultaat! In de bijlage een close-up van een mooie grootoorvleermuis, in de derde kamer van de kelder… Lees verder

Vleermuizen in de kelder!

zaterdag 9 april 2016 - 9:49

Er zijn weer een paar nieuwe foto's van de "grootoor" vleermuis in de kelder. Door het gebruik van grove stenen en voegen kunnen ze zich hier goed in terugtrekken. Lees verder

Cursus vleermuizengids

zaterdag 12 maart 2016 - 22:02

Cursus vleermuizengids in De Blekert ... Lees verder

Heempark De Blekert 25 jaar!

maandag 6 april 2015 - 21:42

... Lees verder

Vleermuis in winterslaap

vrijdag 13 februari 2015 - 19:56

Weer een leuke verassing in onze vleermuizenkelder. Afgelopen maandag 9-2 is de jaarlijkse telling in de kelder door een vleermuizenexpert geweest. Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen. Er zitten er minimaal twee. Eén in de pas aangebrachte betonblokken en één in een voeg (zie Foto).   Lees verder